Antagning för yrkeshögskolan

yh-antagning.se stödjer hela processen från ansökan till färdig klasslista

Anordnaren styr antagningsprocessen

Anordnaren anger datum för sista ansökningsdag, när antagningsbesked kommer att skickas ut och sista svarsdag som yh-antagning.se rättar sig efter. Anordnaren kan själv formulera många av de texter som visas och meddelanden som skickas ut.

Anpassas efter utbildningsplanen

yh-antagning.se är förberett med förordningens behörighetskrav. Anordnaren kompletterar med särskilda förkunskaper och urvalsgrunder. Förväntade underlag specificeras och beskrivs för att den sökande ska förse anordnaren med rätt information.

Webbaserat gränssnitt

Systemet är tillgängligt via webbläsare. Inga installationer eller programvaror krävs.

Ansökan online

Sökande ansöker och laddar upp de underlag som krävs för era utbildningar. Ansökan kan göras med mobiltelefon, läsplatta eller dator. Det är också möjligt att ta emot ansökningar med post som ni själva lägger in i yh-antagning.se.

Dataskyddsförordningen

Funktioner som stödjer anordnaren att uppfylla dataskyddsförordningen. Anordnaren är personuppgiftsansvarig och tecknar ett personuppgiftsbiträdesavtal med Learnpoint AB.

Notifieringar

Systemet genererar notifieringar till anordnaren om sökande har lagt in en ny ansökan eller förändrat sin ansökan.

Behörighetsbedömning

Anordnaren bedömer om varje sökande uppfyller behörighetsgrunderna för respektive utbildning. Sedan kan anordnaren överskådligt se vilka och hur många som är behöriga respektive obehöriga och varför.

Anteckningar

Anordnaren kan skriva anteckningar för ansökningarna. Anteckningarna visas för alla administratörer.

Meddelandehantering

Meddelanden kan skickas till hela utbildningen, ett urval av sökande eller enskilda sökande. Sökande får en e-postavisering om att de fått ett meddelande och kan sedan enkelt logga in och läsa informationen. På så vis kan anordnaren se om de sökande även läst meddelandet. Detta kan även kompletteras med att skicka meddelanden som SMS.

Anmälan till särskilt prov

Anordnaren kan skicka kallelser till särskilt prov och intervjuer. De sökande anmäler sig på yh-antagning.se.

Hantering av sen anmälan

Anordnaren kan låta sökande skicka in sen anmälan efter sista ansökningsdatum. Först efter att ledningsgruppen beslutat att flytta fram sista ansökningsdatum kan dessa ansökningar ingå i ett antagningsbeslut.

Automatisk uträkning av urvalsvärden

Anordnaren matar in urvalsgrunderna. yh-antagning.se räknar automatiskt ihop det totala urvalsvärdet.

Urval och antagning

yh-antagning.se sammanställer beslutsunderlaget åt ledningsgruppen, som fattar beslut om antagning.

Antagningsbesked

Information om att den sökande har fått ett antagningsbesked skickas ut med e-post (kan kompletteras med SMS) och den sökande kan enkelt logga in och läsa sitt antagningsbesked och svara.

Automatisk hantering av 20-procentsregeln

yh-antagning.se ser automatiskt till att max 20 procent av platserna fylls av sökande som är behöriga med hjälp av 20-procentsregeln.

Rättssäker hantering av undantag

Fel i antagningsunderlaget kan rättas efter att antagningen är beslutad men detta loggas och ändringen måste godkännas av ledningsgruppen i nytt antagningsbeslut innan reservantagningen kan fortsätta utifrån det ändrade underlaget.

Spåra ändringar

Viktiga ändringar loggas för att säkerställa spårbarhet och en väldokumenterad antagningsprocess.

Automatiserad reservantagning

yh-antagning.se automatiserar och underlättar kvalitetssäkring av reservantagningen. Sökande som inte väljer att behålla sin erbjudna plats ersätts automatiskt av nästa reserv enligt antagningsunderlaget.

Rapporter

Efter genomförd antagningsomgång finns det rapporter innehållande olika aspekter på antagningen som t.ex. kan användas som underlag vid inledande tillsyn eller annan granskning. Det finns dessutom rapporter för att rapportera startsignal av utbildningen till myndigheten för yrkeshögskolan och personnummerbaserad statistik vilket SCB samlar in.

Arkivering av antagningsomgång

När en antagningsomgång avslutas kan all information sparas till en fil. Detta för att anordnaren ska kunna arkivera dokumentationen under den tid som krävs. I filen finns alla ansökningsunderlag och information gällande varje ansökan. Filen innehåller även urvalsvärden, information om ledningsgruppsbeslut och den fullständiga ändringsloggen för antagningsomgången.